strona główna strona główna
 

Raab Karcher Technika Stacji Paliw  rozpoczyna działalność na terenie naszego kraju w roku 1994 jako część holdingu Raab Karcher Polska, który działał w Niemczech już od 1848 roku. Kompleksowo zaspokaja potrzeby rynku sektora paliwowego oraz  handlowego, projektując a następnie budując obiekty oraz otaczając je opieką dostarczając serwis  informatyczny, elektryczny i paliwowy.
W wyniku restrukturyzacji wewnątrz koncernu w roku 2000 w spółce zostaje zmieniony układ własnościowy a nowym właścicielem zostaje Jacek Milewski.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku w roku 2003 zapada decyzja o podziale firmy na dwa podmioty, Raab Karcher Technika Stacji Paliw oraz Raab Karcher Projekt.
Podział był ważnym krokiem dla pobudzenia działań mających na celu wyspecjalizowania firmy Raab Karcher Technika Stacji Paliw w kierunkach informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz nadania kierunku firmie Raab Karcher Projekt  generalnego wykonawstwa stacji paliw i obiektów około stacyjnych.

copyright © RAAB KARCHER